2020 Yılı Dönem Sonu Mali Rapor Tablosu

Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu.pdf
Faaliyet Sonuçları Tablosu.pdf
Öz Kaynak Değişim Tablosu.pdf
Bilanço.pdf
Nakit Akis Tablosu.pdf