Akademi Uygulama Adliyesi

08 Mayıs 2020
YERLEŞKE

Hâkim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını hızlandırmak için, meslek öncesi eğitimlerde teorik eğitimlerin yanı sıra, adayların pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde “Akademi Uygulama Adliyesi” kurulmuştur.

Hâkim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde görüp tecrübe edecekleri bir atmosfer oluşturma amacıyla aslına uygun bir şekilde 280 metrekarelik alan üzerine inşa edilen uygulama adliyesinde, gerçek bir adliye gibi hâkim ve savcı odaları, duruşma salonu, icra müdürlüğü, ön büro, mahkeme ve savcılık kalemi gibi birimler bulunmaktadır.

Ayrıca uygulama adliyesinde günümüz mahkeme yönetim sistemine uygun bir şekilde UYAP ve SEGBİS altyapılarına da ulaşılabilmektedir.