ÖZGEÇMİŞ

23 Eylül 2019
AKADEMİ

Muhittin ÖZDEMİR
Akademi Başkanı

20 Nisan 1975'te Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Baba adı Eyyup, anne adı Fetiye'dir.

İlköğrenimini Musapınarı Köyü İlkokulu'nda tamamladı. Devlet Parasız yatılı sınavlarını kazanarak ortaöğrenimini Tokat'ta tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans diploması aldı.

Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. 1998 yılında ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenen hâkimlik sınavını kazanarak Ankara Adliyesinde hâkim adayı olarak hakimlik mesleğine başladı. 19 Mayıs, Yeşilhisar, Konya-Ereğli ve Gaziantep adliyelerinde çeşitli mahkemelerde hâkimlik yaptı.

2013 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tetkik hâkimi olarak atandı. 10 Temmuz 2013 tarihinde Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan; “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları” konulu raporun ardından mağdur hakları alanında sorunların giderilmesine yönelik öneri ve organizasyon raporu hazırlamakla görevlendirildi. Hazırlanan rapor sonrasında 18 Kasım 2013 tarihinde Bakan Olur’u ile “Mağdur Hakları Daire Başkanlığı” kuruldu. 26 Kasım 2013 tarihinde Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Kurucu başkan olarak; mağdur hakları alanında birçok panel, sempozyum ve çalıştay düzenlenmesine, raporlar hazırlanmasına ve mevzuat hazırlıklarına öncülük etti. Türk adalet sisteminde “Adli Görüşme Odaları” ile “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” gibi iki önemli kurumun kurulmasına katkı sağladı.

03 Mart 2019 tarihinde Hâkim Savcı Eğitim Merkezine müdür olarak atandı.

34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Türkiye Adalet Akademisi” kurulması üzerine 06 Mayıs 2019 tarihinde Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilmesine müteakip 24 Ekim 2019 tarihli 2019/367 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak atanmıştır. 

Üç yıllık görev süresinin sonunda; 03.12.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2022/626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına atanmıştır. 

Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.