Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

28 Ocak 2020
BİRİMLER

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Adayların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin plan ve programları hazırlamak ve uygulamak.

b) Adaylarla ilgili Akademi tarafından yapılması gereken idari iş ve işlemleri yürütmek.

c) Hâkim ve savcılara verilecek eğitimlerin plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak, bu amaçla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

ç) Noterler, avukatlar ve eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen kişilere verilecek eğitimlerin plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.

d) Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programlarını uygulamak, bu amaçla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

e) Hazırlanan eğitim modüllerinin ve materyallerinin kullanılmasını sağlamak.

f) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.