Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi

27 Eylül 2019
BİRİMLER

Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların, yargı etiği ilkelerine uygun davranışlar geliştirmelerine yönelik eğitim programları planlamak ve yürütmek.

b) Hâkim ve savcılar ile adayların, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitim programları planlamak ve yürütmek.

c) Hâkim ve savcılar ile adayların, lisansüstü eğitim yapmasını sağlamak üzere işbirliği yapmak.

ç) Hâkim ve savcılar ile adayların, yabancı dil alanında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla kurslar hazırlamak ve uygulamak.

d) Hâkim ve savcılar ile adaylara yönelik uygun görülen alanlarda kurs, söyleşi, konferans ve ziyaret gibi sosyal ve kültürel etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Kişisel gelişim merkezi internet adresi: vizyon.taa.gov.tr