İnsan Hakları Merkezi

27 Eylül 2019
BİRİMLER

İnsan Hakları Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların insan hakları konusundaki farkındalıklarını artırmak ve eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla seminer, çalıştay, kongre, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

b) İnsan hakları konusunda simülasyon, atölye çalışmaları, sertifika programları, kurgusal duruşma ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenlemek.

c) İnsan Hakları Merkezi Kütüphanesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

İnsan hakları merkezi internet adresi: vizyon.taa.gov.tr