Eğitim Kurulları

27 Eylül 2019
BİRİMLER

Eğitim kurullarının oluşumu ve görevleri

(1) Eğitim kurulları, Akademide görev yapan hâkimler ve öğretim elemanları ile ders vermek üzere görevlendirilenler arasından Başkan tarafından seçileceklerden oluşur.

(2) Eğitim kurulları aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Uygulanan eğitimi değerlendirmek ve müfredatı gözden geçirerek tavsiyelerde bulunmak.

b) Mevzuat ve uygulamalar ışığında eğitim modüllerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Eğitim programlarının, Akademi tarafından geliştirilen eğitim modül ve materyallerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Eğitim kurullarının çalışma usul ve esasları

(1) Eğitim kurulları, Başkanın daveti üzerine eğitim dönemlerinin öncesinde ve sonrasında veya Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde toplanır.

(2) Toplantılara alanında uzman kişiler ile kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri de davet edilebilir.

(3) Toplantı sonrasında eğitim değerlendirme raporu hazırlanır.