2023 Yılı Dönem Sonu Mali Rapor Tablosu

Tablo 1.6 Faaliyet Sonuçları Tablosu.pdf
Tablo 1.5 Bilanço.pdf
Tablo 1.7 Öz Kaynak Değişim Tablosu.pdf
Tablo 1.8 Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu.pdf