2022 Yılı Dönem Sonu Mali Rapor Tablosu

Öz Kaynak Değişim Tablosu.pdf
Faaliyet Sonuçları Tablosu.pdf
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu.pdf
Bilanço.pdf