2020 Yılı Aralık Ayı Mali Rapor Tablosu

1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU.pdf
1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRIL.pdf
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMA.pdf
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U.pdf
GECICI-MIZAN-RAPORU (AYRINTILI).pdf
GECICI-MIZAN-RAPORU(ANA HESAPLAR).pdf