2020 Yılı Ocak Ayı Mali Rapor Tablosu

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
MİZAN (Ana Hesap Bazında).pdf
MİZAN (Ayrıntılı).pdf
1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU.pdf
1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf
1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.pdf
1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U.pdf