2019 Yılı Eylül Ayı Mali Rapor Tablosu

1.3 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
Mizan ( Ayrıntılı)
mizan (ana Hesap Bazında)
tablo 1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Tablo 1.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu
Tablo 1.4 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması
Tablo 1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
Tablo 1.6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
Tablo 1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
Tablo 1.8 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması
Tablo 1.9 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
Tablo 1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu