Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

28 Ocak 2020
BİRİMLER

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hukuk ve adalet eğitimi alanında; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla mesleki ve akademik iş birliği yapmak, koordinasyon sağlamak.

b) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile hukuk ve adalet eğitimi alanında iş birliği yapmak.

c) Yabancı ülkelerin hâkim ve savcı eğitimi veya hukuk eğitimi alanındaki yetkili kurumlarıyla işbirliği yapmak, eğitim programı geliştirmek ve yürütmek.

ç) Yabancı ülkelerin hâkim ve savcı eğitimi alanındaki yetkili kurumlarıyla eğitim amacıyla karşılıklı değişim programları geliştirmek.

d) Başta üniversiteler olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve araştırmalar gerçekleştirmek.

e) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

 

Dış ilişkiler dairesi başkanlığı internet adresi: disiliskiler.taa.gov.tr