Ölçme ve Değerlendirme

2019-09-27     BİRİMLER    

Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Akademi tarafından gerçekleştirilen her türlü eğitim programına yönelik ölçme, değerlendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek.

b) Aday eğitimleri sonucunda yapılan bitirme sınavlarına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek.

c) Akademi tarafından gerçekleştirilen eğitim programları ile sınavlara ilişkin yıllık değerlendirme raporlarını hazırlamak ve yayımlamak.

ç) Hazırlanan rapor ve çalışmaları uygulama birimlerine ileterek müteakip planlama ve uygulama süreçlerinde değerlendirilmesini sağlamak.

d) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.