Eğitim Binaları

2019-09-30     YERLEŞKE    

Türkiye Adalet Akademisi; Eğitim-1 ve Eğitim-2 binalarından oluşmaktadır. Aynı anda 1300 hâkim ve savcı adayına eğitim verilebilmektedir.