Eğitim Binaları

30 Eylül 2019
YERLEŞKE
7975

Türkiye Adalet Akademisi; Eğitim-1 ve Eğitim-2 binalarından oluşmaktadır. Aynı anda 1300 hâkim ve savcı adayına eğitim verilebilmektedir.