Yayın ve Kütüphane Müdürlüğü

28 Ocak 2020
BİRİMLER

Yayın ve Kütüphane Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hukuk ve adalet eğitimi alanında; bilimsel, akademik, ulusal, uluslararası, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak, tercüme etmek ve yayımlamak.

b) Hukuk ve adalet eğitimi alanında; sosyal ve kültürel dergiler hazırlamak ve yayımlamak.

c) Akademinin tanıtımını ve faaliyetlerini içeren bülten, broşür, katalog gibi eserler hazırlamak ve yayımlamak.

ç) Akademide, kütüphane ile bilgi bankası kurmak ve bunlarla ilgili tüm işlemleri yapmak.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yayın ve kütüphane müdürlüğü internet adresi: yayin.taa.gov.tr