Misyonumuz

23 Eylül 2019
AKADEMİ

Anayasa ve kanunlardan almış oldukları yetki çerçevesinde;

  • Hukuka ve insan haklarına bağlı,
  • Tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren,
  • Meslek etik ilkelerini benimseyen ve uygulayan,
  • Toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek

nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmek.