Kurumsal İletişim Müdürlüğü

27.09.2019     BİRİMLER    

Kurumsal İletişim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumsal misyona ve vizyona uygun olarak kurumsal kimliği oluşturmak.

b) Kurum kültürünün yerleşik ve sürekli hale gelmesi için faaliyetlerde bulunmak.

c) Akademinin kurumsal iletişim stratejisini belirlemek.

ç) Akademinin basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yönetmek.

d) Kurumsal farkındalığın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek.

e) Başkanın özel kalem hizmetlerini yerine getirmek.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.