Kurumsal İletişim Müdürlüğü


Kurumsal İletişim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumsal misyona ve vizyona uygun olarak kurumsal kimliği oluşturmak.

b) Kurum kültürünün yerleşik ve sürekli hale gelmesi için faaliyetlerde bulunmak.

c) Akademinin kurumsal iletişim stratejisini belirlemek.

ç) Akademinin basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini yönetmek.

d) Kurumsal farkındalığın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek.

e) Başkanın özel kalem hizmetlerini yerine getirmek.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Türkiye Adalet Akademisi
© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.