2023 Yılı Kasım Ayı Mali Rapor Tablosu

Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf
Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf
Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu.pdf
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu.pdf
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu.pdf
Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu.pdf
Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu.pdf
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu-1.pdf
Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu.pdf
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.pdf
Mizan (Tüm Düzeyler).pdf
Mizan (Son Düzey).pdf
Mizan (Ana Hesap).pdf