2019 Yılı Dönem Sonu Mali Rapor Tablosu

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
BİLANÇO
31.12.2019 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
2019 Nakit Akış Tablosu