2021 Yılı Dönem Sonu Mali Rapor Tablosu

Bilanço.pdf
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu.pdf
Faaliyet Sonuçları Tablosu.pdf
Öz Kaynak Değişim Tablosu.pdf
Nakit Akis Tablosu.pdf