06-08 Aralık 2019 Tarihli Meslek İçi Eğitim Programı Afyonkarahisar İlinde Başlamıştır

08 Aralık 2019
Türkiye Adalet Akademisi

06-08 Aralık 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde meslekte üç yılını doldurmamış asliye hukuk mahkemesi hâkimlerine yönelik olarak düzenlenecek olan “Kıymetli Evrak Hukuku, İtirazın İptali, Menfi Tespit, İstirdat Davaları ile Kambiyo Senetlerine Dayalı Takiplerde İtiraz ve Şikayet” konulu meslek içi eğitim programı Afyon Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Çelenk’in selamlama konuşması ve Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Sayın Uğur Parlak’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.