Türkiye Adalet Akademisi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı

20 Eylül 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. 

Yapılacak sınava, Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, sözleşmeli statüde çalışanlar, geçici personel ve sürekli işçiler sınava giremeyeceklerdir.

Sınav başvuruları 20-24 Eylül 2022 tarihleri arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır. Yazılı sınav 22 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav tarihi ise daha sonra duyurulacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ilan metnine ve gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

ADALET AKADEMİSİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
0,6 MB
EKII-Başvuru Formu
0 MB