2019 Yılı Ekim Ayı Mali Tablo(Aylık)

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
MİZAN (Ana Hesap Bazında) Göster
MİZAN (Ayrıntılı) Göster
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Göster
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI Göster
TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U Göster