YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA, HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE MESLEK SÖYLEŞİSİNE KATILDI

16 Kasım 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi 25. Dönem Hâkim ve Savcı Adaylarını 16 Kasım 2021 tarihinde Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda misafir ederek, “Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Etiği” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından “Akademi Söyleşileri” kapsamında düzenlenen etkinlikte hâkim ve savcı adayları ile bir araya gelen Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, hâkim ve savcılık mesleğinin şerefli bir meslek olduğundan bahsederek, bu mesleği seçen adayları tebrik etti. 

GÖREVİNİZ ADELET DAĞITMAK

Yargıtay Başkanı Akarca; “ Hâkim ve savcılık mesleğini seçmiş olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Hâkimlik-Savcılık mesleği gibi ulvi, şerefli, adalete hizmet eden ve insana onur veren çok az meslek vardır. Hepiniz çok şanslısınız. Adalet duygusu insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişten günümüze kadar tüm uygarlıklar adaletin önemini kabul etmiş ve bu konuyu en veciz ifadelerle dile getirmişlerdir. Gelecekte de adalet, insanlık, toplum ve devlet için yaşamsal önemini korumaya devam edecektir. Bu nedenle adalet, ezeli bir kavram olduğu gibi ebedi bir kavramdır. Sizler işte böyle ulvi bir göreve tabi oldunuz.

Göreviniz adalet dağıtmak. Yusuf Has Hacib, Adaleti güneşe benzetir, ‘adalet güneşinin olmadığı yerde toplumlar karanlıkta kalır’ der. Adaleti hukuka uygun şekilde yerine getirerek, topluma hizmet etmek, herkese kolay kolay nasip olabilecek bir iş değildir. Göreve atandıktan sonra sahip olacağınız yetkiler, adaleti yerine getirerek, topluma hizmet ayrıcalığını size verecektir. Bu aynı zamanda önemli bir sorumluluktur.

SAHİP OLACAĞINIZ KAMUSAL GÜÇ SİZE TEMİN EDİLEN BİR EMANETTİR

Mesleğinizin devlet ve toplum hayatı için taşıdığı hayati önemi sürekli olarak idrak ettiğiniz zaman, bu önemli sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için gerekli gücü kendinizde bulacaksınız. Sahip olacağınız kamusal güç size temin edilen bir emanettir. Gün geldiğinde bu emaneti mesleğin onuruna en küçük leke düşürmeden iade etmek zorundasınız. Bağımsızlık başta olmak üzere hâkimlik ve savcılık mesleğine özgü ayrıcalıklar sizin şahsınıza değil topluma en iyi şekilde hizmet etmeniz amacıyla tanınmıştır. Bu nedenle mesleğin itibarını, yetkilerini ve halkın nezdindeki güvenini sadece mesleğinizi layıkıyla ifade ederken kullanabilirsiniz. Kişisel çıkarlarınız için kimliğinizi kullanamazsınız.

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR

Hukukun temel işlevi toplumsal huzuru ve barışı sağlamaktır. Aynı zamanda adaleti gerçekleştirmek, hak ve özgürlükleri korumak, hukuki güvenliği sağlamak da hukukun temel görevleri arasındadır. Tüm bunları gerçekleştirmenin en önemli araçlarından bir tanesi de kuralların belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Hukukun işlevini yerine getirmesi, iyi işleyen bir yargı sistemine bağlıdır. Dürüstlüğü tartışmasız bir yargı demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne uygunluğunu sağlamak için temel bir kurumdur. Mahkemeler demokratik Anayasal sistemin temel taşlarıdır. Adalet, mülkün temelidir, yani devletin temelidir.

MESLEĞİNİZİN EN ÖNEMLİ İLKESİ BAĞIMSIZLIKTIR

Hâkimlik ve savcılık mesleğini karakterize eden en önemli ilke bağımsızlıktır. Yargı bağımsızlığı kavramının merkezinde hepinizin bildiği üzere kuvvetler ayrılığı ilkesi gelir. Bizim mesleğimiz önemli şerefli kutsal bir meslek. Diğer mesleklerde aynı şekilde saygın ve onurlu mesleklerdir. Hiç kimse bir hâkimin davayı görme biçimine ve karara bağlama biçimine müdahaleye yeltenmemelidir. Sizlerde bu tür müdahalelere karşı her zaman gerekli direnci göstermelisiniz. Anayasa size bu hak ve sorumluluğu açıkça vermektedir. Yargı bağımsızlığının öneminden dolayı Anayasamızda ayrıntılı şekilde düzenlemesi de yapılmıştır. Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar.  Anayasa ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hâkim ve savcılar olarak Anayasaya sahip çıkmak ve bağımsızlığın koşullarını ne olursa olsun korumak zorundasınız.

ETİK EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM OLMALI

Saygın bir mesleğin temsilcileri olarak belli davranış standartlarına uygun davranmanız, toplumun yargıya duyduğu güveni doğrudan etkileyecektir. Birinizin uygunsuz bir davranışı halkın yargıya olan güvenini sarsabilir. Etik eğitimi de kesinlikle zorunlu olması gereken eğitimlerden biridir. Etik bilgisi olmayanlar ancak rastlantısal olarak doğru değerlendirme yapabilirler. Bilinçli bir şekilde etik davranmak için etik eğitimi şarttır. Bu konuda önümüze çıkan fırsatları değerlendirelim ve kendinizi sürekli geliştirmeye çalışalım. İşinize sıkı sıkıya tutunun. Çalışkan ve bilgili olduğunuz sürece, görevinizi bağımsız bir şekilde yerine getirebilir ve topluma hizmet etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Toplumda adaleti gerçekleştirmek için bu mesleğe aday oldunuz. Günün sonunda elde edeceğiniz tek şey adaleti yerine getirmenin sağladığı manevi tatmin ve vicdan rahatlığı olacaktır. Bu gururu ailenizle meslektaşlarınızla milletinizle paylaştığınızda en büyük ödülünüzü almış olacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmak

HÂKİM VE SAVCILIK MESLEĞİNE UYGUN DAVRANIN

Niyetinizin çalışmalarınızın soruşturmalarınız ve kararlarınızın yanı sıra bunların sonucunda iyi olması halinde başarılı sayılırsınız. Çok disiplinli çok sıkı çalışmak, kendinize ve vicdanınıza güvenmek gerekir. Gelen insanları nezaketle dinlemek, bir hâkim ve savcıya uygun şekilde davranmak, aile üyelerinizden birinin bir kamu kurumuna gittiğinde onlara nasıl davranılmasını bekliyorsanız sizlerde vatandaşa aynı şekilde davranın. Duruşmalarınıza mutlaka hazırlıklı çıkın, araştırma yapın. Önyargıdan uzak durmalısınız. Masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına riayet etmeniz gerekir. Hâkim Savcılık mesleğine adım attığınız için hepinizi tebrik ediyor, görev yerlerinizde başarılar diliyorum” dedi.