“VERGİ MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN İDARİ DAVALAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI BURSA’DA BAŞLADI

12 Haziran 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 12-14 Haziran 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek “Vergi Mevzuatından Kaynaklanan İdari Davalar” konulu meslek içi eğitim programı Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya ve Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına,  Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanları ve üyeleri, Vergi Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile hâkimlerden oluşan 111 kişi katılacak.

12-14 Haziran 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Uygulamaları ve İçtihatlardaki Güncel Gelişmeler, Gümrük Vergisi Uygulamaları ve Yaşanan Güncel Sorunlar, Danıştay 9. Dairesinin Damga Vergisi Uygulamaları ve İçtihatlardaki Güncel Gelişmeler, Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları ve Yaşanan Güncel Sorunlar, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Aykırılığın Giderilmesine Dair Kararları ve İçtihatlardaki Güncel Gelişmeler” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.