TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEN ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARİ İLE MÜCADELE KONUSUNDA HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINA YÖNELİK ULUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM

24 Şubat 2021
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği halinde düzenlenen ‘iPROCEEDS-2 (Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de İnternet Üzerinden Elde Edilen Suç Gelirlerinin Önlenmesi Projesi), EndOCSEA@Europe ve CAS 2’ projeleri kapsamında gerçekleştirilen “Hâkim ve Savcı Adayları İçin Çocuğun Çevrimiçi Cinsel İstismarı ile Mücadele” konulu uzaktan eğitim programı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı.

Akademinin uluslararası alanda hâkim ve savcı eğitimlerinde lider kurum olma hedefinde olduğunu belirten Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir; “Yaptığımız analiz çalışmalarında COVİD-19 pandemisi nedeniyle eğitimlerin çevrimiçi ortama taşınması ve internette daha fazla vakit geçirildiği de dikkate alınarak, tüm dünyadaki çocukların çevrimiçi tehditlere karşı savunmasız kalabileceğini, çocuklara yönelik taciz, istismar, tehdit ve şantaj ile istediğini yaptırma gibi eylemlerin olabileceğini, küresel olarak bu tür faaliyetlerle mücadele edilmesi gerektiğini müşahade ettik. Bu kapsamda hâkim ve savcılarımız için 7-9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz “Yargı Sektörü İçin Çocuğun Çevrim İçi Cinsel İstismarı ile Mücadele” konulu eğitim programımız büyük ilgi gördü. İlk programa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Akademimizin Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından tespit edilen veriler doğrultusunda, İproceeds, EndOCSEA ile CAS 2 Projeleri ile iş birliği halinde, bu kez de hâkim ve savcı adaylarımız için aynı konuda eğitim programı düzenlendi. Bu eğitimde ilkine nazaran uygulamalı vaka incelemesine daha fazla yer vermeyi planlıyoruz.” dedi.

Bu uzaktan eğitim ile hâkim ve savcı adaylarının uluslararası mevzuat, OCSEA soruşturmalarında kullanılan soruşturma yetkileri ve suç faaliyetlerinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını hedeflediklerini vurgulayan Özdemir; “Bu tür çevrimiçi suçların çoğu zaman uluslararası bir kapsamı olduğundan, bu eğitim, aynı zamanda hâkim ve savcı adaylarının farklı iletişim kanalları ve uluslararası iş birliği hakkında da bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Eğitim sonunda hâkim ve savcı adaylarının ceza yargılamasının her aşamasında çocuğun yüksek yararını merkeze koyarak, bu tür suçlarla etkili bir şekilde mücadele etme kapasitesi artmış olacaktır. Eğitimde uluslararası uzmanlar ve Türkiye Adalet Akademisi eğiticileri sunumlar yapacaktır.” dedi.