TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ULUSLARARASI KOLOKYUM DÜZENLEDİ

25 Şubat 2021
Türkiye Adalet Akademisi

“İNSAN TİCARETİ VE MÜLTECİ HUKUKU” ULUSLARARASI PLATFORMDA TARTIŞILDI

Güney Doğu Avrupa Süreci (GDAÜ) katılımcılarındaki hâkimler, savcılar ve adalet sisteminde çalışan uzmanlar için Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen “İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Çevrimiçi Kolokyum” programı tamamlandı.

Türkiye’nin 2020-2021 Dönem başkanlığını üstlendiği GDAÜ faaliyetleri kapsamında ve Türkiye Adalet Akademisi’nin uluslararası iş birliği yapma görevi bağlamında, “ İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Çevrimiçi Kolokyum”  başlıklı program Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde Akademi Başkanı Muhittin Özdemir’in 23 Şubat 2021 tarihinde açılış konuşması ile başlayarak, 25 Şubat 2021 tarihinde tamamlandı.

İngilizce ve Türkçe olarak dijital platforma gerçekleştirilen Kolokyum’a GDAÜ katılımcısı, Tiran, Üsküp, Saraybosna, Sofya, Bükreş, Lübliyana, Podgoritsa, Priştine ve Belgrad yargı eğitim kuruluşlarından temsilciler, hâkimler, savcılar ve adalet alanında çalışan uzmanlar katıldı.

YENİLENEN VE GÜÇLENEN YAPIMIZ İLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir,  hâkim ve savcılara yönelik meslek içi ve meslek öncesi eğitimden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisinin, Türk yargı sistemi için çok önemli bir görev ifa ettiğini vurguladı. Başkan Özdemir; “ Ülkemizin dönem başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında, Türkiye Adalet Akademisi tarafından TİKA ve Dışişleri Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen “İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Kolokyumu”nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Adalet Akademisi; yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarını sürdürmektedir.  

Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. 2020 yılında yabancı hâkimler, savcılar ve adalet uzmanlarının eğitimine yönelik uluslararası kolokyum programları planlamış isek de, pandemi nedeniyle bu programları yüz yüze olarak gerçekleştiremedik.  Bununla birlikte, pandemi döneminde; 44 Azerbaycan hâkim adayına verdiğimiz bir hafta süreli uzaktan eğitimi tamamladık. Yine Güney Doğu Avrupa İşbirliği Sürecinde, yargı eğitim kuruluşlarından temsilcilerin katılımlarıyla uluslararası çevrim içi çalıştay düzenledik.

KOLOKYUM PROGRAMLARIMIZ DİJİTAL PLATFORMLARDA

Düzenlediğimiz bu Kolokyum ile insan ticareti ve mülteci meselelerinde deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması en büyük arzumuzdur. Bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve kalıcı bir işbirliğinin tesisi bu kolokyumun en önemli gayesidir. Üç gün süren bu programın, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecine Katılan ülkelerin insan ticareti ve mülteci hukukuna büyük katkılar sunacağına inanıyorum.” dedi.

 

TÜRKİYE İNSANLIĞA EV SAHİBİ BİR COĞRAFYA OLMUŞTUR

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Güney Doğu Avrupa’nın karşılaştığı en büyük sınamalardan birinin kitlesel ve düzensiz göçün artması olduğunu vurguladı. Bakan Yardımcısı Yılmaz; “ Beklenmeyen göç hareketi, bölgemizde insan ticareti olaylarının ve sığınmacıların sayısında artışa neden olmuştur. Bu gelişmeler, insan ticaretiyle mücadelede ve mültecilerin korunmasında insanî bir yaklaşımı ve uluslararası iş birliğini zorunlu hale getirmektedir. Bu sebeple insan ticareti ve mülteci konularının ele alındığı bilimsel bir toplantı fikrini baştan beri destekledik.  Bu Kolokyum ile İnsan ticaretiyle mücadele ve mülteci hukukundaki en iyi uygulamaların paylaşılması, Bu konularla ilgili etkin ve verimli bir eğitimin sağlanmasına yönelik yeni fikir ve stratejilerin geliştirilmesi, Kalıcı ve etkin bir uluslararası iş birliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Adalet Bakanlığı olarak, insan ticareti ve göçmen kaçaklığı suçlarıyla mücadelede etkin politikalar sürdürüyoruz.

ORTAK BİR KADERİ PAYLAŞIYORUZ

Güneydoğu Avrupa’da yaşayan bizlerin, ortak bir kaderi paylaştığına inanıyorum. Bu bölgede yer alan bütün ülkeleri Türkiye ile dost, bu ülkelerde yaşayan milletleri de, Türk milleti ile kardeş olarak görüyoruz.  Bu nedenle Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci üyesi olan ülkelerdeki hukuk sistemlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bu toplantıyı düzenlemekten büyük bir onur duyuyoruz.  Ayrıca bu programın, ülkelerimiz arasında yeni ve güçlü diyaloglar geliştirme imkânı sunacağına inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

DÜNYADA EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEYİZ
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımıcısı Sayın Yavuz Selim Kıran, ülkemizin üçüncü kez üstlendiği GDAÜ Dönem Başkanlığı ve bu kapsamdaki faaliyetler hakkında bilgi vermiş, göç ve mülteci krizine karşı politikalarımızı, ülkemizdeki mültecilere ilişkin verileri, mültecilere yaklaşımımıza temel oluşturan uluslararası hukuki çerçeveyi, ülkemizin, topraklarımızdaki ve dışındaki mültecilere insani yaklaşımını, uluslararası hukuk ve temel insan hakları sözleşmelerinin konuyu ele almaktaki önemini, insan ticaretine karşı mücadelemizi aktarmıştır.
 
Bakan Yardımcısı Kıran; “Bugün dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, toplam 4 milyon mülteci ülkemizde yaşıyor. Ülkemizde doğan Suriyeli çocuk sayısı 600 bini aştı. Suriye içindeki yerinden edilmiş kişilere yaptığımız yardımlarla birlikte yaklaşık 9 milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişiye destek sağlıyoruz.
 
TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

 
İnsan ticareti ve mülteci hukuku alanındaki tecrübelerimizi Balkan ülkeleriyle paylaşmaya hazırız. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun belirttiği gibi, küresel sorunlara karşı, küresel ölçekte ortak bir iradeyle hareket etmeliyiz. Bölgemizde mülteci hukukunun hakkıyla uygulanması ve insan ticaretiyle mücadele için etkin bir işbirliği modeli oluşturmamız gerekiyor. Konunun uluslararası platformlarda gündemde tutulması için de birlikte çalışmalıyız. Bu toplantının ileride bu alanda daha kapsamlı bir işbirliği tesis etmemize katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı

 

https://disiliskiler.taa.gov.tr/kolokyum/insan-ticareti-ve-multeci-hukuku-cevrimici-kolokyum-programi