Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği İşbirliği Protokolü İmzaladı

27 Aralık 2019
kurumsal-i̇letisim-merkezi

Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği arasında hâkim, savcı ve avukatların ortak bakış açısının oluşturulması ve adalete olan güvenin arttırılmasına katkı sağlanması amacıyla “Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.


TÜRKİYE’DE İLK DEFA UYGULANACAK

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen imza töreninde, iş birliği protokolünün, tarihi açıdan çok önemli olduğunu belirterek; “avukatları temsil eden Türkiye Barolar Birliği ile hâkim ve savcıların esas olarak adaylık eğitimi ve sonrasında meslek içi eğitiminden sorumlu olan Türkiye Adalet Akademisi olarak iş birliği protokolü çerçevesinde ilk kez bir araya geliyoruz. İki kurumunda bir güç birliği olarak düşünebilirsiniz. Savunma olmadan yargılama olmaz. Bizim hâkime ne kadar ihtiyaç duyuyorsak savunmada avukata; avukata ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ceza yargılamasında iddiayı temsilen savcıya ihtiyacımız var. Çağdaş muhakeme üç ayak üzerine; yani iddia, savunma ve senteze ulaşacak hâkim üzerine kuruludur. Bu ülkenin hâkimi, savcısı, avukatı bu ülkeyi özgürleştirmek, özgürlükleri güvence altına almak, suçluyla suçsuzu ayırt etmek için eğitim kalitesini yükseltmek zorundadır. Bu kararlılığın sonucu olarak bu imzaları bugün burada atıyoruz” dedi.


GÜVEN VEREN ADALET İÇİN ETKİN EĞİTİM

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile eğitim alanında çok önemli bir protokole imza atıldığını kaydeden Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de, Türkiye’de hukuk alanında hâkim, savcı ve avukatların hukuk kültürünün güçlenebilmesi için bu protokolün imzalandığını belirtti.
Yargı camiasının temel unsurlarının başında hâkim ve savcılar ile avukatların geldiğini vurgulayan Özdemir: “ Türkiye’de yargıya olan güvenin arttırılması için Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül’ün önderliğinde başlayan “Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle” ortaya konan hedeflerin en başında yer alan “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı Türkiye Adalet Akademisinde sürdürülmektedir. Güçlü bir adalet sisteminin olmazsa olmazı, nitelikli iyi koşullarda hukuk eğitimi almış, bunun devamında da mesleğini çok iyi yapan hâkimler savcılar ve avukatlar olmak zorunda. Hâkim savcı ve avukat üçgeninin bozulmaması ve adaletin tesisinin birlikte sağlanması önemlidir. Çünkü bunlardan birinin kalitesinin eksikliği yargının kalitesiz olarak ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Eğitim sistemi düzenlenirken sağlıklı bir duruşma sistemi oluşturulması ve haklı taleplerin dinleniyor olması, ayrıca nitelikli bir yargılama faaliyetinin gerçekleştirilmesi için de ortak bir bakış açısına da ihtiyaç var. Bizler aynı eğitimi alan aynı ortamda çalışan ortak paydada çalışma kültürünü geliştiren bir anlayışla bu üç meslek grubunun hizmet vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği olarak biz, ortak eğitimler yapmak suretiyle avukatların, hâkim ve savcıların adalet konuştukları, kanunları tartıştıkları eğitim programlarını düzenlemek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde düzenlemeye başlayacağız. Adalet camiasına örnek olacak, nitelikli eğitim kurgulayacak konular olacaktır. En kısa zamanda ortak konular belirleyip eğitimlerimize başlayacağız.” dedi.