TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İLE İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

27 Eylül 2023
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında düzenlenen “Lisansüstü Eğitim ve Ortak Eğitim Faaliyetlerine Yönelik İş Birliği Protokolü”, 26 Eylül 2023 tarihinde Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen tören ile imzalandı. Protokol, Türkiye Adalet Akademisi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları/yardımcıları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin lisansüstü eğitim görmelerini ve sertifika programlarına katılmalarını temin etmek amacı taşıyor.

MUHİTTİN ÖZDEMİR: HUKUK ALANI, AKADEMİK ÇALIŞMALARLA DESTEKLENMEZSE GELİŞEMEZ

Törende konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, imzalanan iş birliği protokolünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Uzmanlaşma, hukuk sisteminin karmaşıklığı göz önüne alındığında büyük bir öneme sahiptir. Zira hukuk davaları giderek daha fazla uzmanlık gerektiren konuları içermektedir. Bu nedenle adliyelerde görev yapan hâkim ve savcılar, teorik bilgilere ek olarak yeni deneyimlere, bilgilere ve akademik çalışmalara ihtiyaç duyarlar.

Üniversitelerle yapılan bu protokoller aracılığıyla, tüm meslektaşlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına katılmalarını teşvik edeceğiz. Hukuk alanı, akademik çalışmalarla desteklenmezse ilerlemez ve gelişmez. Bu nedenle akademik çalışmalarla desteklenen hukuk eğitimi, bizim için son derece değerlidir.” diye konuştu.

PROF. DR. SAFFET KÖSE: EN DEĞERLİ HUKUKİ VE AHLAKİ KAVRAM ERDEM VE ADALETTİR

Törende söz alan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, sahada elde edilen tecrübelerin ve üniversitede üretilen bilgilerin bir araya gelerek güçlü bir sinerji oluşturmasını hedeflediğini vurguladı. Köse: “Üniversitemiz, sahada elde edilen tecrübelerin ve üniversitede üretilen bilgilerin bir araya getirilerek güçlü bir sinerji oluşturmasını hedefliyor. Bu sayede sahadaki çalışmaların pratik bilgilerle zenginleştirilmesi ve üniversite tarafından üretilen bilgilerin sahaya etkili bir şekilde aktarılması amaçlanıyor. Bu yaklaşım hem teknik hem de sosyal bilimler alanında büyük öneme sahiptir.

Toplumlar, devletler ve milletler için en değerli kavramlar erdem ve adalet kavramlarıdır. Adalet hem hukuki hem de ahlaki bir ilkedir. Bu nedenle, adalet mekanizmasının işleyişine akademik olarak katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır.” dedi.