Türkiye Adalet Akademisi ile Akdeniz Üniversitesi arasında “Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı

12 Ağustos 2021
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi ile Akdeniz Üniversitesi arasında düzenlenen Lisansüstü İş Birliği Protokolü hâkimler-savcılar, hâkim ve savcı adaylarının Akdeniz Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü hukuk tezsiz yüksek lisans programını kapsıyor.

Lisasüstü eğitim programlarına başvuracak hâkim-savcılar ile hâkim ve savcı adayları ve akademi personelinin müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü üniversiteye ait olacak. Tezsiz yüksek lisans eğitimi programına kabul şartları her yıl üniversitenin web sitesinde yayınlanacak.  Hâkimler ve savcılar ile hâkim ve savcı adaylarından bu programlara başvuranların üniversitenin belirlediği şartları taşımaları zorunlu olacak.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yargı camiasında bulunan hâkim ve savcıların eğitiminin sürdürülebilir olmasının gereklilik olduğunu vurgulayarak, Akdeniz Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolünün en yüksek faydayı sağlayarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

https://disiliskiler.taa.gov.tr/sayfa/yurtici-isbirlikleri