TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ “GEREKÇELENDİRME” ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

13 Temmuz 2021
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

 

 “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı ile çalışmalarını yürüten Türkiye Adalet Akademisi, 16 Ekim 2020 tarihinde başladığı “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme” çalışmalarını sürdürüyor.  Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde, “ Özel Hukuk Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

 

3. YUVARLAK MASA TOPLANTISI ÖZEL HUKUK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması İhtiyaç Analinize İlişkin 3. Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye Adalet Akademisi yönetiminde “Özel Hukuk” alanında 9-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Clarion Hotel Golden Horn otelde gerçekleştirildi.  Özel Hukuk Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizlerinin belirlenerek, hâkim ve savcıların yazım dili ve dili kullanma ile gerekçelendirme hususlarında bilgilendirme yapılması hedefleniyor. Ayrıca yazılacak kararların standartlar ölçüsünde yazılması, hesap verilebilirlik, şeffaflık, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi gibi ana temalar üzerine kurulması hedefleniyor.

ÖZDEMİR: TÜRK YARGISININ EN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİRİ

 “Özel Hukuk Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” 3.yuvarlak masa çalışma toplantısının açılış konuşmasını yapan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, ‘gerekçeli karar yazma’ hususunun Türk Yargısının en önemli konularından biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir; “ 16 Ekim 2020 tarihinde başladığımız ‘Yargı Kararlarında Gerekçelendirme’ çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Gerekçeli Karar Yazma ile ilgili bu 3. Yuvarlak masa toplantımızı bugün de Özel Hukuk alanında uyguluyoruz. Toplantımıza katılarak kıymetli desteklerini bizimle paylaşacak tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

KATILIMCILAR SUNUMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Moderatörlüğünü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek’in yaptığı, “Özel Hukuk Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” yuvarlak masa toplantısında, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları Işığında Gerekçeli Karar Unsurları, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Değnekli Türk Medeni Usul Hukukunda Gerekçeli Karar Hakkı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu Ticari Davalar Bağlamında Gerekçe, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu İş Davaları Bağlamında Gerekçe,  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Başak Baysal Tazminat Davaları Bağlamında Gerekçe, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz Mülkiyet ve Tüketici Hukuku Bağlamında Gerekçe konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Ayrıca,  “Özel Hukuk Alanında Gerekçeli Karar Unsurlarına Yönelik İhtiyaç Analizi Raporları” alanında da aynı zamanda moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş’un yaptığı, raporlama bölümünde ise Özel Hukuk Kararlarının Türk Dili Bağlamında Analizi sunuşunu gerçekleştirdi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tetkik Hâkimi Ayşe Tanır Yılmaz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Işığında Gerekçeli Karar Unsurları, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Dağlı Hukuk Muhakemesi Bağlamında Gerekçenin Unsurlarına İlişkin Mevzuat Analizi, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Ahmet Müşerref Yakışık AİHM Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Gerekçeli Karar Unsurları, Anayasa Mahkemesi Raportörü Mehmet Sadık Yamlı Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Gerekçeli Karar Unsurları. Sunumları gerçekleştirildi.