SIĞINMACILARIN VE MÜLTECİLERİN ADALETE ERİŞİMİ PROJESİ KAPSAMINDA MÜLTECİ HUKUKU İKİNCİ BÖLGESEL EĞİTİMİ BAŞLADI

4 Kasım 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ( BMMYK) iş birliği ile yürütülen Sığınmacı ve Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi İkinci Bölgesel Eğitimi 4 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliği ile yürütülen Sığınmacı ve Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi kapsamında; ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye’de bulunan uluslararası koruma faydalanıcılarının özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku alanlarında karşılaştıkları sorunlara çözümler geliştirilmesi ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının farkındalıklarının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen ve iki gün sürmesi planlanan Mülteci Hukuku İkinci Bölgesel Eğitim Programı Marmara Bölgesinde görev yapmakta olan toplam 52 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile hâkim/savcı adayının katılımı ile İstanbul’da devam ediyor.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile BMMYK Türkiye Temsilcisi Sayın Philippe Leclerc’in açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim programına İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz da katılım sağladı. 

ÖZDEMİR: AKADEMİ BU ALANDA ÇOK SAYIDA EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir; etkin ve verimli bir adalet sisteminin ancak yargı mensuplarının yetkin ve donanımlı olması ile mümkün olabileceğini, Türkiye Adalet Akademisinin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde yürütmekte olduğu projeler kapsamında da bu amaçla çok sayıda eğitim faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanı ile karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Özdemir, güncel uluslararası olaylar neticesinde ülkemizde bulunan mülteci ve sığınmacıların adalete erişimi konusunun önemini koruduğunu ifade etti. Erişilmesi imkân dâhilinde olmayan adaletin kalite düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun bir anlam ifade etmediğine dikkat çekerek yapılacak eğitimlerle de sorunların çözümüne en üst düzeyde katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

LECLERC: AKADEMİ İLE BİRLİKTE ÇOK ÖNEMLİ FAALİYETLERDE BULUNDUK

BMMYK Türkiye Temsilcisi Sayın Philippe Leclerc; Türkiye’nin 2014’ten beri en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak kapsamlı mevzuatı ve güvenlik ihtiyacı içindekileri kabul eden milleti sayesinde yıllar boyunca zorlayıcı bir ortamda oldukça kompleks bir durumu yönetmeye devam ettiğini, hukukun bu zorluklar denizinde yönlendirmesine hepimizin güvenebileceği tek araç olmaya devam ettiğini söyledi.

Lecrec devamla; “Akademiyle birlikte, sadece içinde bulunduğumuz günler açısından etki yaratacak değil ama verilen her karar kişilerin hayatlarının yanında sistem üzerinde de etki doğurduğundan geleceğe de iz bırakacak bir seri önemli faaliyete yelken açmış bulunmaktayız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak biz, kurumların omuzlarındaki mevcut yükün birazını kaldırabilmek için her adımı atmaya mecbur hissediyoruz. Biz, bunu aynı zamanda, hepimizin paylaştığı, genel anlamda koruma sisteminin bütünlüğünün korunması sorumluluğunun bir yansıması olarak görüyoruz.”  dedi.

Yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmak amacı ile Türkiye Adalet Akademisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde başlatılan Sığınmacı ve Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi kapsamında adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak ülkemizin yedi (7) ayrı coğrafi bölgesinde bölgesel eğitim verilmesinin hedeflendiği, ilk bölgesel eğitimin 23- 24 Eylül 2022 tarihlerinde İç Anadolu Bölgesinde görev yapan 51 yargı mensubuna yönelik olarak Ankara’da yapıldığı belirtildi