Mahkeme Kararlarında Gerekçe ve Hukuki Argümantasyon Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

16 Ekim 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi gerekçeli karar yazımı ile ilgili sorunların ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde “Mahkeme Kararlarında Gerekçe ve Hukuki Argümantasyon Çalışma Grubu Toplantısı” düzenledi.

TÜRK YARGISINA EN YÜKSEK FAYDAYI SAĞLAMALI

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, mahkeme kararlarında ‘gerekçe’ yazılmasının Türk Yargısının en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Özdemir: “Türk yargısının en önemli sorunlarından biri de ‘gerekçe’ sorunu.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ‘Adil Yargılanma İlkesi’nde karşımıza çıkan bir sorun. Bu konunun tarafları ile beraber uzun soluklu bir çalışma takvimi hazırlayarak, çalışma alanında yapılacak etkinlikleri birlikte planlamayı ve çalışmanın usulünün, metodolojisinin ne olması gerektiği noktasında da sizlerden fikir almak istedik.

KARARLARIN DİLİ ANLAŞILABİLİR OLMALI

 İyi bir gerekçeli karar yazılması noktasında eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, bilimsel anlamda konunun ele alınması, bu alanda ne yapabileceksek,  Türk Yargısına ne tür bir katkı sunacaksa birlikte hepimizin ürünü olan bir çalışmaya imza atmak istiyoruz.  Anlaşılır, vatandaşın anlayacağı dilde,  hukuka uygun delilleri izah eden iyi bir karar nasıl olmalı bu noktada bir çalışma yürütmek istedik. Adalet Akademisi meslek öncesi adaylarla ilgili eğitim müfredatına gerekçeli karar yazımına ilişkin hem hukukta hem ceza da hem idari yargıda üç farklı ders koyduk. Yazılacak kararlarda Türkçemizin iyi kullanıldığı, kelimelerin yerli yerinde olduğu, adaletin tecelli ettiği ve vatandaşın da memnun olduğu, kararı anlayabildiği gerekçeler yazılmasını istiyoruz. Yapılacak çalışma grubu toplantılarımızdan hazırlayacağımız çıktılarımız ile başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

Toplantıda çalışma usulü, yüksek öğrenim kuruluşları ve akademisyenlerle işbirliği, Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin belirlenmesi konularına da değinildi. Gerekçeli kararın unsurları, argümantasyon kavramı ve eğitimi, iyi ve zayıf uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, gerekçeli karar yazımındaki müşahede edilen aksaklıklar, gerekçeli karar yazımı öğretim yöntemleri ile ilgili görüş birliğine varıldı.