06-08 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Afyonkarahisar'da Meslek İçi Eğitim Programı Düzenlenmiştir.

09 Aralık 2019
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi tarafından; Meslekte Üç Yılını Doldurmamış Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik olarak düzenlenen “Kıymetli Evrak Hukuku, İtirazın İptali, Menfi Tespit, İstirdat Davaları ile Kambiyo Senetlerine Dayalı Takiplerde İtiraz ve Şikayet” konulu meslek içi eğitim programı 06-08 Aralık 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.

Meslek içi eğitim notlarına buradan erişebilirsiniz.