“KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE KARŞI SUÇLAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI KONYA’DA BAŞLADI

24 Kasım 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Karşı Suçlar” konulu meslek içi eğitim programı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek’in konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemesi başkan ve üyeleri ile memur suçlarına bakmakla görevli Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından resen de görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları katılacak.

24-26 Kasım 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Görevi Kötüye Kullanma Suçu, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları, Rüşvet ve İrtikap Suçları, Zimmet ve Denetim Görevinin İhmali Suçları ile Tefecilik Suçu” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.