İŞ HUKUKU DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU ANTALYA’DA BAŞLADI

21 Mayıs 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) iş birliğinde düzenlenen İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Antalya'da başladı.

ÖZDEMİR: HAKİM VE SAVCI EĞİTİMLERİ YARGININ KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen sempozyumun açılışında, bu programı, işçi ile işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara adil çözüm üretilmesi, paydaşların görüşlerinin değerlendirilmesi, hâkim ve savcılarla akademisyenlerin bir araya gelmesiyle bu konuda farklı bakış açılarının ortaya konulması için düzenlediklerini ifade etti.

Akademinin, yenilenen ve güçlenen yapısı, güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla yoğun bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Başkan Özdemir, "Hedefimiz, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. Yenilenen yapımızla, yeni istihdam edilen öğretim üyesi hâkimlerimizle, psikologlarımızla, UYAP sınıflarıyla, uygulama adliyesiyle, uygulamaya ve pratiğine dayalı bir eğitimle adaylarımızı yetiştiriyoruz. Çünkü, hâkim ve savcı eğitiminin, adaletin ve yargının kaderini değiştirecek derecede önemli olduğuna inanıyoruz.

İŞ HUKUKU TEMEL DERSLERİMİZ ARASINDA

Hâkim ve savcıları 64 farklı dersle mesleğe hazırladıklarını belirten Özdemir, iş hukukunun da temel dersler arasında yer aldığını, bununla ilgili temel ders kitabının yayınlandığını ve adaylara dağıtıldığını bildirdi. Özdemir, Akademi olarak adaletin ve hukukun gelişmesi açısından çok sayıda faaliyete imza attıklarını söyledi. Meslek içi eğitim çalışmalarını çevrim içi uygulamalarla harmanlayarak daha fazla kitleye ulaştıklarını belirten Özdemir, bu yıl 2 bin 177 adaya eğitim verdiklerini ve yeni hâkimler, savcılar yetiştirdiklerini ifade etti. Bir taraftan eğitim faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da toplumda adalete olan inancı artırmak için paydaşlarla hukukun her alanında farklı programlar gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, sağlıkta şiddet, maden hukuku, ticaret kanunu gibi alanlarda sempozyumlar düzenlediklerini söyledi.

TİSK İLE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK

İş hukuku alanında da TİSK ile eğitim iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Özdemir:  "İş hukuku alanında hâkimlerimize özellikle bir yurt dışı bakış açısı, Avrupa ülkelerinde, diğer ülkelerde ortaya çıkan yeni gelişmelerin değerlendirilmesi noktasında farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Adalet Bakanlığı olarak iş hukuku, iş mahkemeleri noktasında iş yükü olduğunun farkındayız. İş yükünün çözülmesi için zorunlu arabuluculuk kurumu ilk kez iş hukuku alanında başladı. Adalet Bakanlığının bu alandaki çalışmaları çok kıymetli. Çünkü çalışma hakkı, temel haklardan birisi. Hem uluslararası sözleşmelerde hem de anayasamızda yer verilen bir hak. Zaten bizim medeniyetimiz 'alın teri kurumadan ücreti öde' diyen bir medeniyet. İşçi ile işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara adil bir çözüm üretilmesi, paydaşların görüşlerinin değerlendirilmesi, hâkim ve savcılar ile akademisyenlerin bir araya gelerek konuya farklı bakış açıları sergilemeleri açısından bu programı gerçekleştiriyoruz." Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, bu programda ortaya çıkan sonuçların öneriler olarak değerlendirileceğini de sözlerine ekledi

KOÇ: TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da iş yargılamasına yönelik bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararlarının değerlendirileceği bir sempozyumu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Hem yargı üyelerinin hem de sektör temsilcilerinin bir arada olduğunu ifade eden Koç, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz, önümüzdeki yıllardan itibaren bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Sempozyumda iş yargılamasına yönelik 6 konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor, tebliğlerini sunacaklar. İş yargılaması, iş sözleşmesine ilişkin bütün konu başlıklarına değinilecek." diye konuştu.

Yargıtay iş hukuku dairelerinin başkan ve üyeleri, bölge adliye mahkemesi başkanları ile bölge adliye mahkemesi iş hukuku dairelerinin başkan ve üyelerinin katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.