‘İMAR HUKUKU’ KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

27 Mayıs 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında “İmar Hukuku” konulu meslek içi eğitim semineri Antalya’da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmalarıyla başlayan “İmar Hukuku” konulu meslek içi eğitim seminerinde 110 katılımcı bulunacak.  

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, İmar Hukuku Uygulamaları konusu davalarına bakmakla görevli İdare Mahkemesi Başkan ve Üyelerine yönelik düzenlenen İmar Hukuku Uygulamaları konulu meslek içi eğitim seminerinin üç gün süreceğini ve seminer ile 110 katılımcının eğitim alacağını vurguladı. Başkan Özdemir: “ Yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; Aday Eğitimi, hâkim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere; dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

Hizmet içi eğitimlerimiz kapsamında da bugün başlayan ‘İmar Hukuku’ eğitim seminerimize Hâkim ve Savcılar Kurulu tarafından resen görevlendirilen 110 katılımcı ile meslek içi eğitimimiz tamamlayacağız. Bu eğitim kapsamında, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İmar Hukukunda Mülkiyet Hakkı (İdari Yargı), Plan Ve Parselasyon Uyuşmazlıklarında Danıştay 6. Dairesi Uygulamaları (Usul Boyutu), Plan Uyuşmazlıklarında Danıştay 6. Dairesi Uygulamaları, Parselasyon Uyuşmazlıklarında Danıştay 6. Dairesi Uygulamaları, Şehircilik İlkeleri Ve Planlama Esasları, Kentsel Dönüşümden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Danıştay 6. Dairesi Uygulamaları, Yıkım ve Para Cezası, İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi konuları aktif bir şekilde görüşülecek. İmar Hukuku konulu meslek içi eğitim seminerimizin tüm katılımcılar için başarılı olmasını diliyorum” dedi.