“İÇTİHAT PAYLAŞIMI VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” SAMSUN’DA BAŞLADI

9 Haziran 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Danıştay Başkanlığı ile işbirliği halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından, 09-11 Haziran 2023 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek “İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı”; Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Aysel Demirel ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen toplantı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ve Danıştay 8. Dairesinden oluşan 30 kişilik heyet ve konusuna göre 22 farklı Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından toplam 55 İstinaf hâkiminin katılımıyla gerçekleştirilecek.

09-11 Haziran 2023 tarihleri arasında devam edecek toplantıda, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamadaki farklılıkların giderilerek içtihat ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iki farklı grup halinde, “Eğitim ve Öğretim Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Öğrenim ve Öğrenci Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Yükseköğrenim Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar” ile “Maden, Taş Ocakları ve Orman Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Jeotermal Enerji Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve 6292 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar” konu başlıkları ile ele alınacak.