“İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANKARA’DA BAŞLADI

31 Mayıs 2024
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 31 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim programı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen asliye hukuk mahkemesi ve icra mahkemesi hâkimlerinin yanı sıra, bölge adliye mahkemelerinin icra hukuk alanına bakan daire başkan ve üyeleri de katılacak.

31 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Şikâyet ve İtiraz, İtirazın Kaldırılması – Tahliye, Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takipleri ve Buna İlişkin İcra Mahkemesine Yapılan Başvurular, İlamlı Takipler, Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler, İstihkak Davaları, İhalenin Feshi ve Tebligat” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.