İstinaf Kanun Yolu Meslek İçi Eğitim Programı 25-26 Ekim 2019 Tarihinde Kayseri’de Düzenlenmiştir.

28 Ekim 2019
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Mevcut Bölge Adliye Mahkemelerine ilaveten Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van illerinde de Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçirilmiş ve bu mahkemelerde görev yapacak daire başkanlarının, üye hâkimlerin ve cumhuriyet savcılarının atamaları yapılmıştır.

Bölge adliye mahkemelerinin işleyişine ilişkin genel bilgi paylaşımının yapılması, İstinaf sisteminin daha iyi anlaşılması, uygulama birliğinin sağlanması kapsamında; ceza ve hukuk dairelerinde görev yapan daire başkanı, üye ve Cumhuriyet savcılarına yönelik 04-05 Ekim 2019 tarihlerinde Van, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Trabzon, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Diyarbakır ve 25-26 Ekim 2019 tarihlerinde Kayseri'de "İstinaf Kanun Yolu" meslek içi eğitim programları gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar, yetkilerine göre Ceza ve Hukuk olarak iki ayrı grupta eğitime katılmışlardır.

 

“Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolu” programlarında;

  • Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri (Başkanın, Başkanlar Kurulunun, Ceza Dairelerinin, Daire Başkanlarının, Üyelerin, Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet Savcılarının, Adalet Komisyonunun Görevleri), Toplantı ve Karar Alma Usulü,
  • İstinaf mahkemelerinin yapısı ve işleyişi, İstinaf’ın Temyiz Yargılamasından Farkı, Hukuki Denetimin ve Olay Denetiminin Sınırları,
  • İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar, İstem Usulü ve Süresi, İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler ve İnceleme Usulü (İstinaf Talebinin Hükmü Veren Mahkemece Reddi ve Red Sonrası Mahkeme Tarafından Yapılacak İşlemler, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi,
  • İstinaf Başvurusu Üzerine Dosya Bölge Adliye Mahkemesine Geldikten Sonra Yapılacak İşlemler ( Dosya üzerinden Ön İnceleme, İnceleme ve Kovuşturma, Duruşma Hazırlığı-Esastan Red, Hükmün Düzeltilerek Esastan Reddi, Hükmün Bozulması ve İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi, Diğer Hallerde Verilecek Kararlar -Duruşma Usulü ve İstisnalar,
  • Bölge Adliye Mahkemesinin Kararından Sonra Yapılacak işlemler, Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar, Temyiz Başvuru Usulü, Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler, Bölge Adliye Mahkemelerinin Verdiği Kararların Yargıtay tarafından Bozulması Üzerine Yapılacak İşlemler,

 

“Hukuk Yargılamasında İstinaf Kanun Yolu” programlarında;

  • Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu, Başkanlar Kurulu ile Dairelerin Oluşumu ve Görevleri, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü ve Denetleme, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanı ve Üyelerin Görevleri ve Başkan – Üye İş Bölümü, Dairelerin Çalışma Usulleri (5235 sayılı Kanun), İstinaf Mahkemelerinin Yapısı ve İşleyişi, Hukuki Denetim ve Olay Denetiminin Sınırları,
  • İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar (6100 sayılı Kanun) İstinaf Başvurusu Usulü ve Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler (6100 sayılı Kanunun 341 ila 351 maddeleri), İstinaf Başvurusu Üzerine Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Ön İnceleme ve Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar (6100 sayılı Kanunun 352 ve 353 maddeleri),
  • İstinaf Başvurusunun Esastan İncelenmesi ve Karar (6100 sayılı Kanunun 344 ila 360 maddeleri),
  • İstinafta Yapılamayacak İşlemler, Geçici Hukuki Koruma Kararlarına Karşı İstinafa Başvurulması ve İstinafta Geçici Hukuki Koruma Kararı Verme Sorunu,
  • Temyiz, Bölge Adliye Mahkemesinin Temyiz Edilebilen ve Temyiz Edilemeyen Kararları, Temyiz Başvurusu Usulü ve Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler (6100 sayılı Kanunun 361 ila 368 maddeleri), Yargıtay Tarafından Kararların Onanması veya Bozulması, Bozma Üzerine Yapılacak Yargılama ve İşlemleri,

 

Konularında katılımcılara, Yargıtay üyeleri ve Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları tarafından sunumlarda bulunulmuştur.