İnsan Hakları Merkezi'nce HELP eğitimlerini tamamlayan 23. dönem hâkim ve savcı adaylarından 84 kişiye sertifika verildi.

31 Ekim 2019
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi İnsan Hakları Merkezi’nce düzenlenen Avrupa Konseyi HELP eğitimlerini İngilizce ve Türkçe olarak tamamlayan 23. dönem hâkim ve savcı adaylarından 84 kişiye sertifika verildi.

84 ADAYA HELP SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Düzenlenen sertifika töreninde, HELP eğitimlerini İngilizce ve Türkçe olarak tamamlayan 23. dönem hâkim ve savcı adaylarından 84 kişiye sertifikaları AİHM Hâkimi Doç. Dr. Saadet Yüksel, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Akademi Başkanı Muhittin Özdemir ve Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Pınar Başpınar tarafından takdim edildi.

HELP (HUKUK PROFESYONELLERİ İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ)

Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals, HELP), Avrupa Konseyi tarafından hukukçulara yönelik geliştirilmiş bir eğitim platformudur. HELP’in amacı, hâkimlere, savcılara ve avukatlara Avrupa insan hakları standartlarına dair eğitim sunmaktır.

Avrupa Konseyi’nin insan hakları alanında uzaktan eğitim platformu olan HELP, AİHM üyesi 47 ülkedeki hâkimler, savcılar ve avukatlar için oluşturulmuş ulusal eğitim kurumları ağıdır.

AVRUPA KONSEYİ İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye Adalet Akademisi (TAA), yeni vizyonuyla Avrupa Konseyi ile yaptığı işbirliği doğrultusunda insan hakları alanında online eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede TAA İnsan Hakları Merkezinin faaliyetleri kapsamında düzenlenen HELP eğitim programları, TAA’da görev yapan -Avrupa Konseyi tarafından eğitici sertifikası verilmiş- alanında uzman hâkimlerce icra edilmektedir.

Temel hak ve özgürlükleri esas alan uluslararası eğitim vizyonuyla TAA’da HELP eğitimlerinin verilmesi Avrupa Konseyi’nde büyük bir memnuniyetle karşılanmış, konuyla ilgili gelişmeler her defasında Konsey’in resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

HELP eğitimlerinin kapsamı önümüzdeki süreçte genişletilerek, daha fazla sayıda hâkim ve savcı adayının yanı sıra, bu eğitimlerin meslekte olan hâkim ve savcılara da verilmesi planlanmaktadır.