“HÂKİM VE SAVCILARA YÖNELİK UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI VE UYUŞTURUCU SUÇLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ” ANTALYA’DA BAŞLADI

30 Kasım 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından 30 Kasım – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Hâkim Ve Savcılara Yönelik Uyuşturucu Bağımlılığı Ve Uyuşturucu Suçları Eğitici Eğitimi” konulu eğitim Antalya’da başladı.

“Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargı Ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Eğitici Eğitimi, Proje Takım Lideri Ioana Cornescu, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş’in açılış konuşmalarıyla başladı. 

 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, 30 Kasım – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenecek olan “Hâkim Ve Savcılara Yönelik Uyuşturucu Bağımlılığı Ve Uyuşturucu Suçları Eğitici Eğitimi” programıyla, Türkiye Adalet Akademisi eğiticileri ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen eğiticilerin, uyuşturucu madde bağımlılığı ve uyuşturucu suçları alanında yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Eğitici Eğitimi’ne, ceza adalet sisteminde uyuşturucu suçları konusunda çalışan Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri, Bakanlığın ilgili birimleri, Türkiye Adalet Akademisi, infaz, asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi hâkimleri ile TCK Md. 191 ve ilgili maddelerin soruşturmalarını yapan Cumhuriyet savcılarından oluşan 34 kişilik eğitici/katılımcı grubu katılım sağlayacak. 

 

Eğitim kapsamında, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyeleri ve tetkik hâkimleri, BAM Daire Başkanı, Akademi öğretim görevlileri ve proje uzmanları gibi alanında uzman isimler tarafından yapılan sunumlarla, eğitici/katılımcı hâkim ve savcılar; uyuşturucu suçlarında karşılaşılan sorunlar ve gerekçelendirme, uyuşturucu madde kullanımı ve sonuçları, uyuşturucu madde bağımlılığının tedavi yöntemleri, yoksunluk, bırakma ve yeniden başlama gibi konularda bilgilendirileceklerdir. Eğitici/katılımcılar teorik bilginin yanı sıra, rol oyunları ve diğer uygulamalı alıştırmalar ile uyuşturucu madde bağımlılığının tedavi modelleri hususunda bilgi sahibi olacaklar.