Türkiye Adalet Akademisi Uluslararası Çalıştay Düzenledi

30 09 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) faaliyetlerinin ilki, Türkiye Adalet Akademisi tarafından 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde dijital ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 2020-2021 Dönem başkanlığını üstlendiği GDAÜ faaliyetleri kapsamında ve Türkiye Adalet Akademisi’nin uluslararası işbirliği yapma görevi bağlamında, “Covid-19 Sonrası Hâkimlerin ve Savcıların Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimlerindeki Gelişmeler Çalıştayı” başlıklı program Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde Akademi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşması ile online olarak başladı.

30 Eylül-01 Ekim 2020 tarihlerinde, İngilizce olarak dijital platformda gerçekleştirilen Çalıştay’a GDAÜ katılımcısı ülkelerdeki yargı eğitim kuruluşlarının tamamı davet edilmiş olup, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Moldova, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kosova ve Karadağ’daki yargı eğitim kuruluşlarından temsilciler katıldı.

YENİ VE GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Covid-19 Pandemisi sürecinin küresel boyutta ciddi sonuçlar doğurduğuna değinerek, bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurguladı. Başkan Özdemir; “Pandemi sürecinde neredeyse bütün eğitim kurumları, örgün eğitime ara vererek, eğitimlerini dijital platformlarda ve uzaktan eğitim şeklinde sürdürmeye çalıştılar. Her türlü eğitim gibi, hukuk eğitimi de bu süreçten ciddi manada etkilendi. Bütün dünyada yaşanan bu süreç; hâkim ve savcıların eğitimine ilişkin, yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu bir hale getirmiştir.

Özellikle GDAÜ sürecine katılan ülkelerin yargı eğitimi kuruluşlarının Covid-19 sonrası hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinde karşılaşılan güçlükler ve yeni stratejiler konusunda işbirliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Adalet Akademisi, yüze yakın ülke ile özellikle de gönül coğrafyamızın merkezinde yer alan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri ile yakın işbirliği içerisinde ve sürekli irtibat halindedir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; GDAÜ sürecine katılan ülkeler arasında yeni ve güçlü bir işbirliğine ihtiyaç var. Düzenlediğimiz bu Çalıştay ile Covid-19 sonrası yargı eğitimindeki deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması en büyük arzumuzdur.

Pandeminin yargı eğitimi üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi ve bu süreçte yaşanan sorunlara ilişkin yeni yaklaşım ve stratejilerin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve kalıcı bir işbirliğinin tesisi bu Çalıştayın en önemli gayesidir. Yeni sürecin ruhuna uygun olarak dijital platformda düzenlediğimiz ve iki gün sürecek bu Çalıştayın, GDAÜ sürecine katılan ülkelerin hukuk eğitimine büyük katkılar sunacağına inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

ETKİN VE KALICI BİR ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AMAÇLANIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Pandemi sonrası hakim ve savcıların yargı eğitiminde yaşadığı sorunların değerlendirilmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi açısından, GDAÜ sürecinin önemine değindi. Bakan Yardımcısı Öner; “GDAÜ sürecine katılan ülkelerin yargı eğitimi kuruluşlarının Covid-19 sonrası hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinde karşılaşılan güçlükler ve bu alanda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bu çalıştayda, Covid-19 sonrası yargı eğitimindeki en iyi uygulamaların paylaşılması,  bu süreçte etkin ve verimli bir eğitimin sağlanmasına yönelik yeni fikir ve stratejilerin geliştirilmesi, kalıcı ve etkin bir uluslararası işbirliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Tüm dünyada ve Türkiye'de yargı mensuplarının eğitimi çok önemli bir başlık. Bu sebeple yargı mensuplarının eğitimi konusunda, Avrupa Konseyi’nin hâkimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve rolleri konusundaki tavsiye kararlarını dikkate almaktayız. Bu kararlarda, üye ülkelere hâkimlere atanmadan önce ve atandıktan sonra ihtiyaca uygun eğitim verilmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir.

UYGULAMALI EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ

Adalet Bakanlığı olarak bu doğrultuda meslek öncesi ve meslek içi eğitimin stratejik bir yaklaşımla derinleştirilmesi üzerine çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu anlayışla, geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yargıda meslek öncesi ve meslek içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesine özel bir önem verildiği görülecektir. Yargı eğitimi alanındaki reform irademizin bir yansıması olarak Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat yapısını modernize etmenin yanı sıra birtakım yeniliklere imza attık.

Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde “Akademi Uygulama Adliyesi” açılışını gerçekleştirdik. “Güven veren ve erişilebilir bir adalet” için uygulamalı eğitim yapılmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Uygulama Adliyesi ile hâkim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını hızlandırmayı ve teorik eğitimlerin yanı sıra adayların pratik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece, Adalet Akademisi'nde alınan teorik ve pratik eğitimler, yargının güçlenmesine ve hukukun egemen olmasına katkı sağlayacaktır.

YARGI EĞİTİMİ ALANINDA YENİLİKLER DEVAM EDECEK

Yargı eğitimi alanında getirdiğimiz diğer bir yenilik, üç yıl sonra yürürlüğe girecek olan hukuk mesleklerine giriş sınavları. Dolayısıyla, bir hukuk mesleğini icra edebilmek için, fakülteden mezun olmak yetmeyecek ve bu sınavlara girmek gerekecek. Böylece, Türkiye'de nitelikli hukukçu yetiştirilmesini temin etme noktasında çok önemli bir aşamayı kat etmiş olacağız.

Hâkim-savcı yardımcılığı modeli de yine önümüzdeki dönemde son halini vereceğimiz bir diğer çalışma olacak. Böylece hâkimlerin ve savcıların bu müessese ile yetiştirilmelerinin ardından cübbeyi giyerek yargı görevi yapmalarının önünü açacağız. Bu modelin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmayı en kısa sürede tamamlayacağız ve hukuk sistemine çok önemli bir reform daha kazandırmış olacağız.

ORTAK BİR KADERİ PAYLAŞIYORUZ

Güneydoğu Avrupa; birbirinden farklı kimliklerin ve kültürlerin yüzyıllarca birlikte yaşadığı bir coğrafyadır. Dünyanın bu en zengin coğrafyasında, Pandemi sadece bireylerin değil ülkelerin de birlikte olma ihtiyacı olduğunu göstermiştir.  Güneydoğu Avrupa’da yaşayan bizlerin, ortak bir kaderi paylaştığına inanıyorum. Bu bölgede yer alan bütün ülkeleri Türkiye ile dost, bu ülkelerde yaşayan milletleri de, Türk milleti ile kardeş olarak görüyoruz.   Bu nedenle Güneydoğu Avrupa ülkelerinin hukuk sistemleri ile hâkimlerin ve savcıların eğitim süreçlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bu toplantıyı düzenlemekten büyük bir onur duyuyoruz.  Bu Çalıştay, ülkelerimizin hukuk sistemlerine büyük katkılar sunarken, aynı zamanda ülkelerimiz arasında yeni ve güçlü diyaloglar geliştirme imkânı da sunacaktır. Bu vesileyle dijital platformda gerçekleştirdiğimiz bu toplantının ülkelerimizin yargı sistemlerinin gelişimine olumlu katkılar sunması temennisi ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

YOL GÖSTERİCİ İLKE ORTAK POTANSİYELLERİN PEKİŞTİRİLMESİDİR

Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’da GDAÜ süreci üye devletlerin büyük çoğunluğunun Çalıştaya katılmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederek; “GDAÜ, tüm bölgeyi aynı masa etrafında en üst düzeyde bir araya getiren tek forumdur. Türkiye, GDAÜ Başkanlığını üçüncü kez 1 Temmuz 2020'de devraldı. Önceki dönem başkanlıklarımız 1998-1999 ve 2009-2010 idi. GDAÜ'nün kurucu bir katılımcısı olarak, Türkiye’nin Dönem Başkanlığının öncelikleri ve faaliyetleri, GDAÜ'nün bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkelerine dayanmaktadır. Bölgemizin ortak zorluklarını ele almak için ortak potansiyelimizin pekiştirilmesi yol gösterici ilkemizdir. Bu anlayış, Başkanlık sloganımız olan “Komşular Birlikte Görür” ile temsil edilmektedir.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GEREKMEKTEDİR

Türkiye Dönem Başkanlığının önceliklerinin çerçevesi, Covid 19 sonrası dönemde sağlık alanında işbirliği, beyin göçü, beşeri sermaye ve eğitimin kalitesini geliştirme, bölge içi altyapının güçlendirilmesi, bölge içi ve bölge dışı ticaretin artması, göç yönetimi, gençlik, kültür ve turizm ve güvenlik olmak üzere yedi başlık altında özetlenebilir.  Olaylarımızı ve önceliklerimizi belirlerken, bölgenin ancak ortak çabalarla çözülebilecek ortak zorluklarını belirlemeye çalıştık. Bugünkü etkinlik bu yaklaşımın bir parçasıdır. Yargının bölgenin önemli ortak zorlukları, özellikle organize suç ve terörizmle mücadeledeki hayati rolü, bölgesel işbirliğini gerektirmektedir. Deneyimi, çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşarak kapasite oluşturmak bu açıdan faydalı olacaktır.

Diğer sektörler gibi Covid-19 salgını da yargı ve yargı eğitimine zarar veriyor. Pandemi sırasında eğitim kurumları kapatıldı ve dijital platformlarda eğitimlere devam edildi. Gelecek stratejilerini belirlemek amacıyla farklı katılımcıların deneyimlerini değerlendirmek, çalıştayın özü olacaktır. Bu etkinliğin, bu konuları tartışmak ve özellikle Covid 19 sonrası dönemde bölgesel işbirliğini ele almak için geniş bir zemin sağlayacağına inanıyorum.

Bölgenin Avrupa yapılarıyla bütünleşmesi ortak hedefimizdir. Türkiye Adalet Akademisi'nin girişimiyle bugünkü çalıştay, AB entegrasyon süreci bağlamında da bölgesel bir bakış açısıyla uzmanlık sunarak bu özel alanda kesinlikle bir katma değer olacaktır.” ifadelerine yer vermiştir.

GDAÜ, 13 Güney Doğu Avrupa ülkesinin tamamının dâhil olduğu en kapsamlı bölgesel iş birliği forumu olma özelliğini taşıyor.