“CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR” İLE “ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI” KONULU 9. MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 Aralık 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde;  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesine (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdürmektedir.

Proje kapsamında 16-17 Aralık 2022 tarihlerinde “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar” ile “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konulu 9. Meslek İçi Eğitim programı 112 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımı ile Van’da  gerçekleştirildi.   

Söz konusu meslek içi eğitimlerde; ceza hukukunda gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar uygulamaları, karar yazma tarzının sistematik bir şekilde benimsenmesi, ara kararlarda gerekçe yazılması, adil yargılanma bağlamında gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar yazımında üzerinde durulması gereken dil ve yazım biçimi, AİHS madde 5’in uygulama kapsamı, mevzuatımızda ve uluslararası hükümlerde tutuklama kararının gerekçelendirilmesi, tutuklama kararına alternatif tedbirler konuları aktarıldı.