Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında “Eğitim Modülleri Geliştirme Çalışma Grubu” toplantısı gerçekleştirildi

12 Mart 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" kapsamında "Savcılık Uygulamaları Toplantısı" düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisi yönetici ve eğitimcileri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Ankara ilk derece mahkemesi hâkim ve savcılarının katıldığı toplantıda Avrupa Konseyi Danışmanları ile birlikte eğitimde program geliştirme çalışmaları ile “Savcılık Uygulamaları“ dersi için grup çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye Adalet Akademisinin yeni müfredatına destek olma amacıyla gerçekleştirilen Çalışma Grubu toplantılarının hâkim ve savcıların hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim modüllerinin geliştirilmesi için devam etmesi planlanmaktadır. 

EĞİTİM YEDİ ALT BAŞLIĞA BÖLÜNDÜ

Türkiye Adalet Akademisinin 20 Mayıs 2019’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden açıldığını, “Güven veren adalet için etkin eğitim” anlayışından yola çıkıldığını vurgulayan Akademi Başkanı Muhittin Özdemir, kurumsal yenilenme hedefinde çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Özdemir; “Yargı camiasında hâkim ve savcı adaylarımızın niteliğini arttırmak amacıyla yeni eğitim sistemi kurguladık. Yeni başlattığımız eğitim dönemimizde farklı üniversitelerden akademisyenlerle meslek öncesi eğitimlerimizin analiz çalışmalarını yaptık. Bunun sonucunda da “Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi” isimli rapor hazırladık. Raporun ikinci aşamasında modüler bir sistem kurgulayarak,  eğitimi yedi alt başlığa böldük. Birinci alanımız ceza hukuku uygulamaları, ikinci alanımız özel hukuk uygulamaları, üçüncü alanımız idari yargı uygulamaları, dördüncü alanımız kişisel gelişim uygulamaları, beşinci alanımız insan hakları uygulamaları, altıncı alanımız adalet yönetimine ilişkin uygulamalar ve bu kapsamda yaptığımız alt dersleri ve içeriklerinin belirlenmesiyle ikinci aşamayı tamamlamış olacağız" dedi.

TASLAK MODÜLLER HAZIRLANDI

Akademi Başkanı Özdemir; “ Akademimizde görev yapan öğretim üyelerimiz ve hâkimlerimizle birlikte dört farklı konuda taslak modül çalışması yaptık. Bunun birincisi bugün burada da konumuzu olan “Savcılık Uygulamaları”. Bu modülü hazırlamamızdaki temel hedefimiz bir Cumhuriyet savcımız görevine başladığında ihtiyaç duyacağı her türlü bilgiyi ve pratiği modülün içerisinde bulabilmesini sağlamak. Savcılık Uygulamaları modülümüz son aşamasına geldi. Aynı şekilde bu proje ile birlikte ortak yürüteceğimiz ceza hukuku uygulamaları konularımızı da belirledik. Amacımız vicdanına uygun, anayasadan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanacak bağımsız hâkim ve savcılar yetiştirmek” dedi.

İNTERAKTİF EĞİTİM MODELİ GELİŞTİRDİK

Türkiye Adalet Akademisinin, eğitimlerini dijital ortamda da yürütülebilir kılmak amacıyla, interaktif eğitim modeli de hazırlandığını belirten Özdemir; “Eğitim sistemimizi fotokopilerden arındırarak, dijital ortamda kalıcı kılmak amacıyla, bir eğitim platformu oluşturduk. Eğitimlerimizi video içerikleriyle zenginleştirerek, meslekte bulunan hâkim ve savcılarımıza da ulaşma hedefindeyiz. Eğitim platformumuz şu an son aşamaya geldi, çok kısa bir süre içerisinde eğitimlerimize başlayacağız” dedi.

PROJE 36 AY SÜRECEK

Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Yücel Erduran da, 36 ay sürecek projenin Mart 2022 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Erduran; “ Projemizin iki ana yararlanıcısı var;  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Akademisi ve tabi ki yararlanıcı kurumlarımız da var. Proje 36 ay sürecek, Mart 2022 yılına kadar devam edecek. Projemizde kurumların hukukçuların kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.  İhtiyacın belirlenmesi için Eylül ayından Ocak ayına kadar ihtiyaç analizleri çalışmaları yaptık. Bunlardan bir tanesi mevzuat ve politikalarla ilgiliydi. Bu kapsamda mevcut politikaların kullanılması insan hakları sözleşmesi ihlallerine neden olup olmadığını anlamaya çalıştık. Hazırladığımız raporun görüşleri alınıyor kısa bir süre sonra da bu raporu tüm ortaklarla paylaşacağız.” dedi.

İHTİYAÇ ANALİZLERİ BELİRLENDİ

Erduran; “Hukuki çerçevede özellikle soruşturma yapan savcılar için şablonlar geliştirmeye çalışacağız. Özellikle standart uygulamaların geliştirilmesi amacıyla el kitapları hazırlayacağız iki yıl boyunca. Hazırladığımız ihtiyaç analizi raporumuzda kırk altı tane ana tavsiye var. Kurumsal yapı, eğitim portalı, eğitim materyali, staj dönemi, eğitim süresi, eğitim yöntemleri, müfredat ve adaylarla ilgili çeşitli önerilerde bulunuyor. Adalet Akademisinin yaptığı çalışmalar ile bu tavsiyelerin büyük çoğunluğu örtüşüyor. Proje kapsamında 1500 hâkim savcıyla 600 hâkim adayının eğitimleri ön görülmüştü. Ancak Adalet Akademisinin yeni yaptığı planlama neticesinde bizde bu eğitim modüllerinin kullanılma süresine göre bu rakamları revize edeceğiz. Hizmet öncesine yönelik daha farklı bir çalışma yapacağız, buna da önümüzdeki dönemde karar vereceğiz.” dedi.