AVUKATLIKTAN GEÇEN ADLİ YARGI ADAYLARININ SON DÖNEM EĞİTİMLERİ İLE İDARİ YARGI ADAYLARININ HAZIRLIK EĞİTİMLERİ BAŞLADI

17 Nisan 2023
Türkiye Adalet Akademisi

Avukatlık Mesleğinden Geçen 12. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları Son Dönem Eğitim Programı ile 17. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları Hazırlık Dönemi Eğitim Programı, 17 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Adalet Akademisinde başladı.

Avukatlık Mesleğinden Geçen 12. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları Son Dönem Eğitim Programı kapsamında, 34 erkek, 63 kadın olmak üzere toplam 97 hâkim ve savcı adayı 4 ay süreyle eğitim alacak.

17. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları Hazırlık Dönemi Eğitim Programı kapsamında ise 56 erkek, 35 kadın olmak üzere toplam 91 hâkim adayı 3 ay süreyle eğitim alacak.

Hâkim ve savcı adayları eğitim programı süresince, 20’şer kişilik toplam 9 sınıfta 113 öğretim görevlisinin ders vereceği interaktif bir eğitim alma imkânına sahip olacaklar. 

“HUKUKÇULARIN NİTELİKLİ OLMASI ADALETİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Açılış programında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: “Adalet, bir devleti ve milleti ayakta tutan temel değerlerin başında gelmektedir. Güçlü ve etkin bir adalet; sosyal barışın yanı sıra, toplumsal güven ve hukuki istikrara bağlı olarak, güçlü ekonomiyi de beraberinde getirmektedir. 

Türkiye Adalet Akademisi olarak hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

Adalet, insan eliyle gerçekleşir. Adaletin tecellisinde hukuk kuralları kadar hatta daha fazla, onları uygulayanların rolü vardır. Dolayısıyla hukukçuların nitelikli olması adaletin gerçekleşmesi için çok önemlidir.

Anayasamızın 138. Maddesi temel ilkeniz olsun. Adil kararlar vermeli, adaletle anılmalısınız. Bunun için hayatımızın merkezine adil olmayı koymalı, risk almalı, tutkuyla çalışmalısınız. Yaptığınız işe inanmalısınız. Adalete inanmayan, hukuka güvenmeyen hâkim savcı olamaz.” dedi.