“ASKERİ SUÇLARIN SORUŞTURULMASI VE YARGILAMA USULÜ” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ADANA’DA BAŞLADI

1 Mart 2024
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 01-03 Mart 2024 tarihlerinde Adana’da düzenlenecek “Askeri Suçların Soruşturulması ve Yargılama Usulü” konulu meslek içi eğitim programı; Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına; Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen, askeri suçlara bakmakla görevli Cumhuriyet savcıları, asliye ceza mahkemesi hâkimleri, ağır ceza mahkemesi başkan ve üyeleri ile bu suçlara bakmakla görevli bölge adliye mahkemesi daire başkan ve üyeleri katılacak. 

01-03 Mart 2024 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu/Genel Hükümler, 7329 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler, Askeri Suçlarda Soruşturma Usulü, Yoklama Kaçağı ve Bakaya Kalmak Suçları, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda Yer Alan Suçlar ile Askeri Suçlarda Delillerin Değerlendirilmesi ve Kararların Gerekçelendirilmesi” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.