Akademiden Kıymetli Bir Eser Daha...

21 Ekim 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Hukuk duayeni merhum Ali Himmet BERKİ’nin, İstanbul’un Fethinin 500. yıldönümü münasebetiyle ilk kez 1953’te yayınlanan “Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı” adlı kitabı, Türkiye Adalet Akademisi tarafından 67 yıl sonra yeniden hukukçuların istifadesine sunuldu.

 

En temel hedeflerinden biri, Türk adalet sisteminin gelişimine katkı sağlamak olan Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda yayın yapma faaliyetlerini sürdürüyor.

Ülkemizin yetiştirdiği en büyük hukukçulardan biri olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı merhum Ali Himmet Berki’nin  "Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı" adlı kitabı, Türkiye Adalet Akademisi tarafından 67 yıl sonra yeniden yayımlanarak, hukuk camiasına yeniden kazandırılmış oldu.

Başta hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar olmak üzere bütün hukukçuların zevkle okuyacağı bu kıymetli eserde, Fatih Sultan Mehmed’in karakter özellikleri ve adalet hayatı aktarılıyor. Aynı zamanda kitapta Osmanlı İmparatorluğu’ndaki hukuk uygulamalarına ait önemli notlar ve değerlendirmeler de yer alıyor.

 

KARDEŞ KATLİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Onursal Başkanı merhum Ali Himmet Berki, kitabında “Fatih Sultan Mehmed Han-ı Sani tarafından tanzim ettirildiği rivayet edilen Fatih Kanunnamesi’nin (Kanunname-i Ali Osman) kısaca “kardeş katli” olarak anılan “kendisine saltanat nasip olanların karındaşlarının nizam-ı alem için katletmesi münasiptir” şeklindeki hükmün mevcut olmadığını somut gerekçelere dayanarak anlatmaktadır.

1953 yılında İstanbul’un, Büyük Hükümdar Fatih Sultan Mehmed tarafından fethinin 500. Yıldönümünde basılan bu eser, aynı yıl Ali Himmet Berki’nin yakın dostu Yozgatlı İhsan Efendi tarafından Arapçaya çevrilerek, Kahire’de basıldı.

 

GEÇİŞ DÖNEMİ HUKUKÇULARINDAN

Ali Himmet Berki hem İslam (Osmanlı hukuku) hem de Türk medeni hukuku alanında çalışmış ender hukukçulardan biri. Geçiş döneminde yetişmiş olan Berki, bu dönemin imkânlarından en iyi şekilde yararlanmıştır. Kendi döneminde hiç ilgi gösterilmeyen konulara el atarak, bu alanlarda faydalı eserler vermiştir. Gerek hâkimlik ve avukatlık görevlerinde, gerekse de ilmi çalışmalarında dikkatli ve titiz bir araştırmacı olmaya özen göstererek, çevresindeki hukukçulara da bunu aşılamaya çalışmıştır.

Ali Himmet Berki, hukukçuluğunun yanı sıra tıp, tarih ve edebiyata, özellikle de Fars edebiyatına da ilgi duymuştur.

Birçok kıymetli eser kaleme alan Ali Himmet Berki’nin, Osmanlı müktesebatının Cumhuriyet döneminde yürürlükte bulunan mevzuata ve bu mevzuat çerçevesinde akdedilen sözleşmelere nasıl uygulanacağını gösteren, ilk ve tek basımı 1948 yılında gerçekleştirilen ve alanında yegâne bir eser olan “Hukuk Mantığı ve Tefsir” adlı kitabı da, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, 70 yıl sonra, 2018 yılında yeniden basılmıştır.

Kitaba ulaşmak için: tıklayınız.