“ADLİ YARGI BÖLGESEL İÇTİHAT ÇALIŞTAYI” ANTALYA’DA BAŞLADI

6 Ekim 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinin iş birliğiyle, 06-08 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek “Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı”; Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin'in konuşmalarıyla başladı.


Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, Yargıtay 2. 4. ve 5. Ceza Daireleri ile 8. 9. ve 10. Hukuk Dairelerinin Başkan, Üye ve Tetkik Hâkimleri’nin yanı sıra bu dairelerinin işlerine bakan istinaf dairelerinin başkan ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.


06-08 Ekim 2023 tarihleri arasında devam edecek çalıştay ile içtihat birliğinin ülke çapında güçlendirilmesi, yargı sisteminin etkinliğinin artırılarak geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, kanunların ülkede yeknesak şekilde uygulanarak isabetli karar oranlarının artırılması, güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve uygulamada karşılaşılan farklılıkların giderilerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.