ADALET AKADEMİSİNDEN KUZEY MAKEDONYA HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINA EĞİTİM

07 Mart 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, TİKA İş birliği ile Kuzey Makedonya Adalet Akademisi bünyesinde eğitim gören 25 Hâkim ve Savcı Adayına “Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku” konulu eğitim programına başladı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Akademisi ile imzalanan Mutabakat Zaptı hükümleri uyarınca, Akademi Başkanı Natasha Gaber Damjanovska ve beraberindeki hakim ve savcı adaylarından oluşan 25 kişilik heyet, 5-12 Mart tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisinde “Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku” konulu eğitim programına katılarak eğitim alacak.  İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başlayan programda eğitimlerin yanı sıra, kurum ziyaretleri ve sosyal-kültürel etkinliklerin yapılması da planlanıyor.

 

DAMJANOVSKA: MEVCUT İŞBİRLİĞİMİZ EĞİTİMLER YOLUYLA SÜRECEKTİR

Makedonya Cumhuriyeti Pavel Shatev Hakimler ve Savcılar Akademisi Müdürü Prof. Dr. Sc.Natasha Gaber Damjanovska, Türkiye Adalet Akademisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “ Türkiye Adalet Akademisi ile ortak değer ve ilkeler ile hukuk ve yargı alanlarında mevcut iş birliğini takip etme ve güçlendirme ihtiyacımızı göz önünde bulundurduk. Hukukun üstünlüğünü destelemek adına yargının işleyişini geliştirmede ve performansını iyileştirmede hâkimlerin ve savcıların yargı eğitiminin belirleyici rolüne inandığımız için Kasım 2021 tarihinde bir protokol imzaladık. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Adalet Akademisi olarak Türkiye Adalet Akademisi ile ortak çalışmalar yürütmekten son derece memnun olduğumuzu ifade etmek isterim.  Akademimiz bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaktır. Bu vesileyle kendimizi çok mutlu hissetmekteyiz çünkü 2011 yılından bu yana başlayan iş birliğimiz her yıl pekişmektedir. İki ülkenin tecrübeleri her iki ülke arasındaki hukuk elçileri arasında birbirimize hem tavsiyelerde hem fikirlerde bulunma imkânı sunmaktadır. Bu vesile ile bende teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda da mevcut olan işbirliğimiz devam edecektir.  Bugün Türkiye Adalet Akademisinde başlayan “Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku” konulu eğitim programının tüm hâkim savcı adaylarımıza başarılar getireceğine inanıyorum. Her iki akademimiz içinde hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

 

MURAT: ADALET AKADEMİSİ  TÜRKİYE-MAKEDONYA ARASINDAKİ KÖPRÜDÜR

Emekli Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, yapılacak eğitimlerin genç hukukçuların yolunu açacağını belirterek; “ Türkiye Adalet Akademisi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Adalet Akademisinin işbirliğinde başlayan ‘Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku’ eğitim programının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerde iki devletin ilişkileri diğer ülkelere de örnek oldu. Makedonya ve Türkiye arasında elliye yakın sözleşme var. Değişik alanlarda 25’e protokol ve 100’e yakın da işbirliği sözleşmeleri var. Makedonya ve Türkiye arasında ister siyasi ister ekonomik ister kültürel anlamda bir boşluğumuz yok ilişkilerimiz tarih boyunca birbirine bağlı oldu. Anayasa Mahkemesine 2012 yılında katıldığımda Makedonya ve Türkiye arasında var olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri yargı alanında da geliştirmek gibi bir hedefim oluşmuştu. Son 10 yılda yargı alanında da çok önemli gelişmeler sağlanarak, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve her iki ülkenin de Akademileri arasındaki işbirlikleri ile bu çalışmalar güçlendirildi. Türkiye ile Makedonya arasındaki köprüyü oluşturan kurum Türkiye Adalet Akademisidir. Bu vesile ile Türkiye Adalet Akademisine, Kuzey Makedonya’da yüksek yargıda yaptığı girişimler dolayısıyla hürmetlerimi sunmak isterim. Genç hukukçu arkadaşlarımız için burada alınan eğitim büyük bir tecrübe olacak ve gelecekte de yargı camiasına yön verecektir. Her iki ülkemiz içinde bu çalışmaların devamını dilerim” dedi.

 

NURDUN: MERKEZİMİZ SİZLERİN TALEPLERİNE HER ZAMAN AÇIKTIR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Türkiye’nin birçok başarılı uygulamasını dost ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek; “ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olarak Makedonya’da güzel projeler uyguluyoruz. TİKA olarak Türkiye’nin birçok başarılı uygulamalarında tecrübelerini çeşitli projeler ve programlar aracılığıyla dost ülkelerle paylaşmaktayız. Bu programlardan biri olan adalet hizmetlerinde eğitim programı kapsamında Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle hâkim- savcı ve hukuk alanında çalışan uzmanlara yönelik tecrübe paylaşım programları başta olmak üzere muhtelif eğitim programları düzenlenmekte, hukuki ve adli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde yönelik çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Adalet Akademisi ile 2009 yılından bu yana gerek eğitim tecrübe paylaşım programları gerekse bölgesel kolokyumlar düzenlemek suretiyle şimdiye kadar 115’in üzerinde iş birliğiyle 2010’un üzerinde hâkim ve savcının eğitim almasına ve adli alanda tecrübe paylaşımına vesile oldu. Adalet yönetimi ve ihtisas mahkemeleri, terörizm suçlarıyla mücadele, insan ticareti ve mülteci hukuku gibi çeşitli konularda eğitim programları ve tecrübe paylaşım programları düzenledik.

TİKA olarak çeşitli ülkelerde hukuk insanları arasında iletişim köprüsü olmanın ve tecrübe paylaşımları yapmanın yanı sıra son dönemde etkilerini küresel ölçekte hissettiğimiz farklı koşulların gerektirdiği teknik alt yapının kurulması noktasında çeşitli projeler yürütmekteyiz. Üsküp merkezimizin sizlerin taleplerine her zaman açık olduğunu belirtmek isterim. Programa aktif katılım sağlayan, tecrübelerini paylaşan hâkim- savcılar olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi ekibine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZDEMİR: TÜRKİYE REFORMCU BİR İRADEYE SAHİP

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, güçlü adalet sisteminin nitelikli hukukçular eliyle ortaya çıkabileceğini vurgulayarak; “Türkiye’de her adliye binasında ‘Adalet mülkün temelidir’ yazar. Adalet,  bir devlet için olmazsa olmaz bir değerdir. Adalet arayışı insanlık tarihi ile yaşıttır. İnsanoğlu yaratıldığı günden bugüne kadar adalet arayışı içerisinde olmuştur. Güçlü bir adalet sistemi de ancak nitelikli hukukçular eliyle ortaya çıkar. Bu noktada Adalet Akademileri gibi eğitim veren hukukçu yetiştiren kurumların önemi ortaya çıkmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi yenilenen yapısı ‘Güven veren adalet için etkin eğitim’ anlayışına yer veren vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Adalet Akademisi olarak bizler öncelikli olarak Türkiye’deki hâkim ve savcıların eğitiminden sorumluyuz. Bunun yanı sıra hâlihazırda görevinin başında olan yaklaşık 24 bin hâkim ve savcı ile birlikte meslek içi eğitimler Adalet Akademisi görev alanında. Bunun yanı sıra Türkiye’deki kamu kurumlarının adalet ve hukuk alanındaki program ihtiyaçlarına yönelik de zaman zaman eğitim programları yapmaktayız ya da kurumlar tarafından düzenlenen eğitim programlarına öğretim görevlilerimiz katılım sağlamaktadır.

Ortak kültürü paylaştığımız, adalet arayışı içerisinde olan özellikle ülkemizin dostu olan ülkelerle Balkan ülkeleri başta olmak üzere Orta Asya ülkeleri Afrika ülkeleri gibi değişik ülkelerle yurt dışı hâkim ve savcılara ve hukuk profesyonellerine yönelik de eğitim çalışmaları sürdürmekteyiz. Türkiye Adalet Akademisi yenilenen vizyonu kapsamında özellikle yurt dışı eğitim faaliyetlerini de yeniledi. Adalet Akademisinin 72 ülke ile hukuk alışverişi noktasında bir ziyaret programı ve işbirliği programı olmuştur. Yaklaşık 31 ülke ile de eğitim protokolümüz var. Türkiye coğrafi olarak nasıl ki Avrupa ile Asya arasında bir köprü noktasındaysa bizde adalet sistemleri açısından böyle bir işlev görmekteyiz. 255 katılımcıya bu yıl yurt dışı eğitim faaliyetlerimiz kapsamında eğitim vermeyi planlıyoruz. Adalet konusundaki ortak sorunlara da dikkat çekmek amacıyla da düzenlediğimiz programlarımız var. Bunların başında da uyuşturucu suçları, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı gibi konuların yanı sıra insan ticareti ve mülteci hukuku geliyor.

Adalet yönetimi alanında Türkiye’nin ortaya koyduğu değerler, gerek Avrupa Birliği projeleri gerekse ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu yargı reformu belgeleri ve stratejik planlar eşliğinde ortaya çıkan kazanımlardır. Türkiye olarak bizler adalet arayışı için, her daim çalışıyoruz, her daim reformcu bir iradeye sahibiz. Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ’ın önderliğinde bu reform arayışlarımız da gün geçtikçe artarak devam edecektir. İki ülkenin hukukçuları arasında bir kardeşlik hukuku kurulmasını daha kaliteli adalet arayışı noktasında iki ülkenin birbirini desteklemesini arzuluyoruz. Her ülkenin kendi koşullarında ürettiği hukukla ilgili bilgi ve birikim çok değerlidir.

Tarihi birlikteliğimiz olan biri ülkenin genç Hâkim ve Savcılarını Türkiye Adalet Akademisinde ağırlamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Üsküp’te imzaladığımız protokolün gereği olan ilk programa burada başlıyoruz. Bu program genç hukukçulara Türkiye Hukuk Sistemini adalet sistemini tanıtma noktasında faydalı olacaktır. Ülkemizin tarihi derinliklere dayanan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile dostluğu da buradaki program ile pekiştirecektir. “ dedi.